Mitä on elämä?Elämä on todellisuus, jonka yksilö luo havainnoimalla ympäristöään ja asioita, jotka vaikuttavat yksilössä itsessään, mutta myös yksilön ympärillä. Yksilön reagointi asioihin riippuu siitä, kuinka yksilö asioihin suhtautuu ja kuinka asioista henkilökohtaisesti ajattelee. Oikeastaan yksilön henkilökohtainen suhtautuminen ja ajattelu ovat loppujen lopuksi ne, jotka asioiden kanssa vuorovaikuttavat.

Yksilön toiminta myös perustuu tarpeeseen toimia. Yksilö toimii, koska kokee tarvetta toimia. Jos ei olisi tarvetta toimia, ei yksilökään toimisi.

Kun puhutaan yksilön henkilökohtaisesta muutoksesta, on selvää, että muutoksen on tapahduttava yksilössä itsessään, eikä yksilön ulkopuolella. Tarkemmin ajateltuna yksilön tavoissa ajatella sekä suhtautua. Maailma on sellainen kuin on, ihmiset ovat sellaisia kuin ovat, elämä on sellaista kuin on ja yksilö itse on sellainen kuin on. Ainoa mitä on mahdollista muuttaa, on omat tavat ajatella, suhtautua sekä toimia.

Jokainen yksilön toimi liittyy tarpeeseen jostakin.  

esimerkiksi:

Syöminen on tarve, jonka nälkä luo, nälkä on tarve, jonka elimistö luo, että saisi ravintoa ja ravintoa on saatava, jotta elimistö selviytyy. Selviytyminen on alkukantaisin tarve ihmisyksilölle. Selviytymisen tarpeelle perustuu suurin osa ihmisen toimista.

Kun löytää toimintansa tarpeen, on mahdollista kyseenalaistaa tarvetta toiminnalle. Voisi ajatella, että kaikista toimittamistaan asioista, todellista tarvetta asioille ei välttämättä ole olemassakaan. On voinut ajatella tarvitsevansa asioita, joita ei oikeasti tarvitse. Ihminen kun tarvitsee loppujen lopuksi elääkseen vain ravintoa, lepoa ja suojaa.

Ihmisen reagointi informaatioon riippuu henkilökohtaisista tavoista ajatella sekä suhtautua.
esimerkiksi:

Jokin informaatio herättää epävarmuutta, koska se osuu yksilössä sellaiseen kohtaan, jonka suhteen on itse epävarma. Jos ymmärtää, että informaatiolla ei ole mitään tekemistä oman itsensä kanssa ja on asiasta yksilönä varma, ei ole mitään syytä reagoida. Tällöin informaatio on vain informaatio.

Näistä asioista, tarpeista, sekä muusta yksilön vastaanottamasta informaatiosta koostuu ihmisen elämä. Voisikin ajatella, että ihmisen elämässä on kaksi pää osa-aluetta:

1.      Tarve
2.      Informaation kanssa vuorovaikuttaminen

Tarvetta voisi myös ajatella kaksiosaisena.

1.      Alkukantainen tarve, sekä
2.      Älykkyyden mukaan toimiminen

Informaatio on taas yksilön

1.      vastaanottama informaatio, sekä
2.      lähettämä informaatio.

Näitä kahta pää osa-aluetta yhdistää kuitenkin yksilön henkilökohtaiset tavat ajatella, suhtautua sekä ymmärtää erilaisia asioita. Jos ymmärtää tarvetta ja informaatiota, on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka nämä kaksi vaikuttavat yksilöön itseensä. Onko siis oikeasti toteutettava asioita kuvitellun tarpeen mukaan, tai reagoitava olemassa olevaan tai saapuvaan informaatioon.

Ihmisen todellisuus ja toiminta koostuu näistä kahdesta asiasta. Tämän vuoksi muutosta tehtäessä on mietittävä siis, mikä on tarve toiminnalle ja miksi, sekä miten informaation kohtaa ja miksi. Näitä kahta aluetta tutkailemalla tarpeeksi syvällisesti löytyy vastaus ihmisen olemiseen, yksilön henkilökohtaisiin ongelmakohtiin sekä ratkaisuihin oman elämän suhteen. 

Informaatioon suhtautumista tutkiessa löytyy myös työkaluja informaation lähettämiseen. Hyvin usein voisi myös ajatella, että turhan informaation lähettäminen on turhaa.


Kommentit

Suositut tekstit